Door de gunstige economische ontwikkeling is er personeelskrapte op de arbeidsmarkt. Juist nu zijn er mogelijkheden om te zorgen dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag komen en blijven, ook in economisch mindere tijden.

Regio's

Noord

 • Drenthe
 • Friesland
 • Groningen

Oost

 • Achterhoek
 • FoodValley
 • Midden-Gelderland
 • Regio Zwolle
 • Rijk van Nijmegen
 • Rivierenland
 • Stedendriehoek en Noordwest Veluwe
 • Twente

Zuid

 • Helmond-De Peel
 • Midden-Brabant
 • Midden-Limburg
 • Noord-Limburg
 • Noordoost-Brabant
 • West-Brabant
 • Zuid-Limburg
 • Zuidoost-Brabant

West

 • Amersfoort
 • Drechtsteden
 • Flevoland
 • Gooi en Vechtstreek
 • Gorinchem
 • Groot Amsterdam
 • Haaglanden
 • Holland Rijnland
 • Midden-Holland
 • Midden-Utrecht
 • Noord-Holland Noord
 • Rijnmond
 • Zaanstreek/Waterland
 • Zeeland
 • Zuid-Holland Centraal
 • Zuid-Kennemerland en IJmond
Werkgelegenheid, vacatures en krapte
Aanbod
Duurzame aansluiting op arbeidsmarkt
Uitdagingen arbeidsmarkt
Werkgelegenheid, vacatures en krapte
Aanbod
Duurzame aansluiting op arbeidsmarkt
Uitdagingen arbeidsmarkt

[Title]